close
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
  
          
szukaj
  
  
Strona główna Vademecum ZGJ Galeria Baza noclegowa Przewodnik po Jurze Krakowsko-Częstochowskiej
   sobota, 13 kwietnia 2024 |  imieniny: Ida, Hermenegilda, Przemysław
  
  
             
Strona główna
Kontakt
Mapa serwisu
  
Vademecum
ZGJ
Przewodnik
Wydawnictwa Związku Gmin Jurajskich
Komunikaty
25 lat Związku Gmin Jurajskich
Kalendarium wydarzeń 2018
  
  
Wpisz swój adres email.
dopiszCzy wiesz że ?Jerzmanowice-Przeginia
RRS Canal

Region turystyczny:
Jura Krakowsko-Częstochowska
 
Okolica:
skałki, rzeki, lasy, przedgórze
 
Rzeki:
Obszar gminy Jerzmanowice-Przeginia obejmuje dorzecze lewobrzeżnych dopływów Wisły. Stosunki wodne tego terenu wiążą się z krasowym charakterem rzeźby. Sieć rzeczna w porównaniu do pozostałych części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej jest dość gęsta. Oprócz stałych potoków występują, ale sporadycznie, cieki okresowe. Do największych i najbardziej interesujących należą potoki: Będkówka, Szklarka, Racławka i Sąspówka. Do najczystszych potoków należy Sąspówka o czym świadczy jej interesująca i bogata flora i fauna wodna.
Na obszarze jurajskim wypływa kilkaset źródeł, których wydajność wynosi od 0,01 do kilkudziesięciu (50-60) l/sek. Najliczniejsze są źródła małe o wydajności do 5 l/sek. Najciekawsze i największe na terenie gminy Jerzmanowice-Przeginia jest źródło Pióro. To wywierzysko krasowe znajduje się w dolinie Szklarki, a jego wydajność dochodzi do 60 l/sek.
W uszczelnionych i krasowych wapieniach woda opadowa szybko i łatwo przenika w głąb, dlatego wody podziemne zalegają głęboko w skałach węglanowych tworząc kilka poziomów i pięter wodonośnych. Najważniejszą rolę w kształtowaniu stosunków hydrogeologicznych odgrywa piętro wód jurajskich, mające także duże znaczenie gospodarcze. Ma ono największe rozprzestrzenienie i wyróżnia się dużą zasobnością. Wody podziemne występują również w utworach kredowych (głównie w marglach), zwłaszcza we wschodniej części gminy oraz w osadach czwartorzędowych. Głębokość do zwierciadła wód podziemnych wynosi od 1,5 do 95 metrów. Wierzchowina jurajska (okolice Jerzmanowic) jest uboga w wodę, tam też wody podziemne zalegają najgłębiej. Wody w skałach wapiennych i marglach krążą w szczelinach, wzdłuż których rozwinęły się różnorodne zjawiska krasowe.
 
Lasy i puszcze:
Szata roślinna i fauna obszarów należących do Gminy Jerzmanowice-Przeginia, jak i całej Wyżyny Krakowskiej już od początku XIX wieku budziły zainteresowanie przyrodników. Swoistą cechą odróżniającą ten obszar od innych regionów naszego kraju jest niezwykłe bogactwo i różnorodność szaty roślinnej oraz fauny, które niejednokrotnie zdumiewają nawet najbardziej doświadczonych przyrodników.
W jurajskich dolinkach występują bowiem obok siebie gatunki górskie i borealno-górskie typowe dla zimnego, wilgotnego klimatu północnych krajów oraz ciepłolubne, kserotermiczne, zwane często stepowymi, reprezentujące kraje południowe i południowo-wschodnie. Cieniste lasy przeplatają się w mozaikowych układach prześwietlonymi słońcem zaroślami i murawami skał wapiennych. Roślinność suchych wzgórz i zboczy sąsiaduje z bagiennymi łąkami i torfowiskami w dnach dolin. Szczególne bogactwo fauny i flory stosunkowo na niewielkim obszarze ma miejsce na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego z którym bezpośrednio graniczy Gminy Jerzmanowice-Przeginia, a część terenów należących do gminy stanowi otulinę tegoż parku.
 
Walory turystyczne:
Charakterystyczną cechą krajobrazu gminy Jerzmanowice-Przeginia, jak i całej Jury Krakowsko - Częstochowskiej, są potężne skały wapienne, zwane ostańcami. Tworzą one wspaniałe widoki i mnóstwo okazji do uprawiania wspinaczki skałkowej, a liczne jaskinie, którymi usiane są ich zbocza przyciągają skrywanymi tajemnicami spaleologów. Nie wiadomo dokładnie, ile grot znajduje się w wapiennych skałach - grotołazi ciągle poszukują nowych, a ich wyobraźnię rozpalają niezliczone legendy.
Na terenie gminy jest położony rezerwat przyrody "Dolina Szklarki" o pow. 47.3 ha. "Dolina Szklarki" jest rezerwatem leśnym, utworzonym w 1989 roku dla ochrony starodrzewia buczyny karpackiej i grądu oraz roślinności kserotermicznej i licznych form skalnych. W dolince warto zobaczyć źródło "Pióro", będące wywierzyskiem krasowym o wydajności ok. 60 l/s. Wypływ istnieje na kontakcie zbocza i dna doliny, strefą o długości ok. 25 m. Widoczne są wypływy bezpośrednio ze szczelin w wapieniu jurajskim. W rezerwacie przebiega okrężny szlak turystyczny.
Nad Jerzmanowicami wznosi się ostaniec "Skałka 502", najwyższy punkt Płaskowyżu Ojcowskiego (wg. ostatnich pomiarów jego wysokość wynosi 512,8 m n.p.m.), będący typowym przykładem wierzchowinowej formy skalnej o założeniach strukturalnych, powstałej w paleogenie, w warunkach klimatu tropikalnego (kras kopiasty). Z wierzchołka roztacza się przepiękna panorama na leżącą o 100 m poniżej dolinę Będkówki. Przy dobrych warunkach atmosferycznych widać także Beskidy z Babią Górą, a nawet poszarpane turnie tatrzańskie. Bezpośrednio u stóp Skałki, opadającej na południe jak gdyby progiem poprzecinanym żlebami, rozpościerają się zbocza, zasłane zrazu rumowiskiem głazów i krzakami jałowca, niżej urozmaicone zagajnikami świerków, sosen i buków. Z takich skłonów, których jest tutaj więcej wyłaniają się malownicze Skałki Jerzmanowickie o wyszukanych, fantazyjnych kształtach. Osobliwością terenu są również jaskinie jurajskie. Wyżyna Krakowsko-Częstochowska popularnie zwana Jurą jest drugim po Tatrach Zachodnich najważniejszym rejonem jaskiniowym Polski. Liczba poznanych tu jaskiń przekracza 1000.
Na terenie gminy Jerzmanowice-Przeginia położone są między innymi jaskinie: Jaskinia Nietoperzowa, Jaskinia Koziarnia, Jaskinia Dziewicza, Jaskinia Racławicka (Grzmiączka), Jaskinia Łabajowa, Jaskinia Szeroki Aven, Jaskinia Ciasny Aven, Jaskinia Kręta, askinia Pod Kościołem, Jaskinia Góralska, Jaskinia Psia Klatka, Jaskinia Sadlana i Jaskinia Szklarska.
Najbardziej atrakcyjną turystycznie jaskinią w gminie Jerzmanowice-Przeginia jest Jaskinia Nietoperzowa, czyli Jerzmanowicka. Stanowi ona pomnik przyrody.
Wielki ostrołukowy otwór wejściowy położony na wysokości 447 m n.p.m., prowadzi do korytarzy i komór o łącznej długości 376 m. Jaskinia zdumiewa nie tylko wielkościa - można w niej podziwiać piękne nacieki stalaktytowe tworzące kształty warkoczy i wodospadów, niestety osmolone łuczywem przez nieostrożnych turystów. W jej korytarzach znaleziono ślady człowieka sprzed 70000 lat (środkowy paleolit), zęby i kości zwierząt plejstoceńskich oraz ślady palenisk i narzędzi z okresu kamienia łupanego. Niektóre z tych znalezisk dały nawet nazwę specyficznej formacji - "kulturze jerzmanowickiej" istniejącej około 38000 lat temu. W głębszych partiach jaskini zamieszkują nietoperze, od których wzięła się nazwa jaskini. W 1998 roku w komorach jaskini kręcono sekwencję filmu "Ogniem i mieczem" - scenę porwania Heleny w Czarcim Jarze. Jaskinia znajduje się na terenie prywatnej działki Zygmunta Ferdka (Jerzmanowice, Kolonia I Wschodnia nr bud, 79), który jest organizatorem zwiedzania tel. (012) 3895-395 lub (032) 2922-831, (032)2029-675). Grota jest oświetlona elektrycznie. Długość trasy wynosi 306 m, a czas zwiedzania około 40 minut. Zwiedzając jaskinie można zobaczyć ekspozycję znalezionych w niej kości zwierząt plejstocenu i holocenu, wyrobów krzemiennych neolitu, ceramiki kultur: lendzielskiej, trzcinieckiej, łużyckiej i wczesnego średniowiecza, kości nietoperzy i tzw. perły jaskiniowe. Do dyspozycji turystów jest również mała gastronomia, handel detaliczny wydawnictwami i pamiątkami, pole namiotowe i możliwość organizacji pikników. Oprócz wymienionych jest jeszcze wiele innych jaskiń, którymi usiane są zbocza ostańców wapiennych. Ich liczba jest nieznana.
Te i wiele innych ciekawych miejsc można zwiedzić poruszając się znakowanymi ścieżkami zarówno pieszymi jaki rowerowymi.

Szlaki piesze:
Szlak czerwony okrężny przez Rezerwat Doliny Szklarki: Jerzmanowice (źródło Pióro) - Rezerwat Dol. Szklarki - Jerzmanowice (źródło Pióro)
Szlak czarny prowadzący na Grzybową Górę:
Jerzmanowice - Dol. Szklarki - Jaskinia Szklarska - Grzybowa Góra - Radwanowice
Szlak niebieski zwany Szlakiem Warowni Jurajskich:
Rudawa PKP - Radwanowice - Dol. Będkowska - Czajowice - Brama Krakowska - Dol. Prądnika - Wolbrom
Szlak żółty - Dolinek Jurajskich:
Chrzanów - Rudno - Zamek Tenczyn - Krzeszowice - Dol. Eliaszówki - Dębnik - Dolina Racławki - Dol. Szklarki - Dol. Będkowska - Dol. Kobylańska - Karniowice - Dol. Bolechowicka - Zelków - Dol. Kluczwody - Murownia - Prądnik Czajowski - Dol. Prądnika - Dol. Sąspowska - Sąspów - Pieskowa Skała
Szlak zielony przebiegający przez Dolinę Racławki w kierunku północnym:
węzeł szlaków Zamek Tenczyn - Las Zwierzniecki - Góra Bukowa - Nielepice - Rudawa - Radwanowice - Dubie - Dol. Racławki - Racławice - Zawada - Zimnodół - do Szlaku Orlich Gniazd

Szlaki rowerowe:
Szlak niebieski (okrężny):
Jerzmanowice Centrum - Jerzmanowice Kolonia Zachodnia - Kalwaria - Czubrowice - Racławice - Szklary - Grzybowa Góra - Łazy - Łazy Jawor - Dolina Będkowska - rejon Jaskini Nietoperzowej - Zawyjrzał - Jerzmanowice Kolonia Wschodnia - rejon Gołej Skały - Jerzmanowice Centrum (24 km)
Szlak zielony (łącznikowy):
Bębło Kolonia Zachodnia - rejon Jaskini Nietoperzowej - Zawyjrzał - Jerzmanowice (źródło Pióro) - rejon Łysych Skał - Jerzmanowce Kolonia Zachodnia (7,5 km)
Przez teren Gminy przebiegają również trasy jednodniowych wycieczek rowerowych po Jurze Krakowsko - Częstochowskiej:
Trasa rowerowa nr 6.
Osiedle Widok - Pasternik - Zabierzów - Sowiarka - Niegoszowice - Rudawa - Dolina Szklarki - Jerzmanowice - Murownia - Kraków (50 km) Na trasie Dolina Szklarki. Piękne krajobrazy. Zabytkowe dwory i kościoły w Niegoszowicach, Rudawie i Jerzmanowicach.
Trasa rowerowa nr 41.
Prądnik Biały - Zielonki- Prądnik Korzkiewski - Prądnik Czajowski - Ojców - Wola Kalinowska - Sąspów - Jerzmanowice - Kraków (50 km) Na trasie dolny i środkowy odcinek doliny Prądnika, górny odcinek doliny Sąspowskiej, liczne zabytki architektury, rez. brzozy ojcowskiej w Hamerni, groty, skałki i piękne krajobrazy Ojcowskiego Parku Narodowego.
 
Opis bazy noclegowej:
Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Łazach,
Antoni Goraj - Gospodarstwo Agroturystyczne (Całoroczne), Alfreda Goraj - Gospodarstwo Agroturystyczne (Całoroczne), Halina Gzyl - Gospodarstwo Agroturystyczne (Całoroczne), Elżbieta Kanasiuk - Gospodarstwo Agroturystyczne (Całoroczne), Danuta Kiszka - Gospodarstwo Agroturystyczne (Całoroczne), Małgorzata Mistela - Gospodarstwo Agroturystyczne (Całoroczne), Danuta Pączek - Gospodarstwo Agroturystyczne (Całoroczne), Marta Szlachta - Gospodarstwo Agroturystyczne "Jan" (Całoroczne), Anna Śladowska - Gospodarstwo Agroturystyczne (Sezonowe),
Więcej informacji na naszej stronie internetowej: www.jerzmanowice-przeginia.pl
 
Atrakcje turystyczne:
zabytki historyczne, trasy rowerowe, tereny wspinaczkowe, tereny wędkarskie, tereny myśliwskie, szlaki turystyczne, parki narodowe, parki krajobrazowe
 
Cykliczne imprezy:
Dni Jerzmanowic, Święto Baby, Dożynki gminne, Zimowy Rajd Jaskiniowy, Wielobój sołectw.
Więcej informacji na naszej stronie internetowej: www.jerzmanowice-przeginia.pl
 
Oferta inwestycyjna:
Więcej informacji znajdą Państwo na naszej stronie internetowej: www.jerzmanowice-przeginia.pl
 
   
   

Urząd Gminy Jerzmanowice-Przeginia
32-048 Jerzmanowice 372B
 
tel. (12) 38 95 247, (012) 38 95 022, (012) 38 95 056
fax: (12) 38 95 521

strona internetowa: www.jerzmanowice-przeginia.org
e-mail: gmina@jerzmanowice-przeginia.org

dział promocji: tel. (12) 38 95 247 wew. 119
e-mail: ijedrzejek@jerzmanowice-przeginia.pl

Źródło: www.gminyturystyczne.pl

.

 
«« wstecz

drukujwyślij ten link
Kwiecień
N Pn Wt Śr Cz Pt S
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
kalendarium miesięczne


Turystyka

Galeria

Katalog firm

Dla prasy    
 
Strona głównaŚląski System Informacji Turystycznej
© 2009 - 2024 Związek Gmin Jurajskich