close
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
  
          
szukaj
  
  
Strona główna Vademecum ZGJ Galeria Baza noclegowa Przewodnik po Jurze Krakowsko-Częstochowskiej
   piątek, 12 lipca 2024 |  imieniny: Jan, Wera, Brunon
  
  
             
Strona główna
Kontakt
Mapa serwisu
  
Vademecum
ZGJ
Przewodnik
Wydawnictwa Związku Gmin Jurajskich
Komunikaty
25 lat Związku Gmin Jurajskich
Kalendarium wydarzeń 2018
  
  
Wpisz swój adres email.
dopiszCzy wiesz że ?Zielonki
RRS Canal

Region turystyczny:
Jura Krakowsko-Częstochowska
 
Okolica:
miasto, rzeki, przedgórze
 
Rzeki:
Prądnik, Dłubnia, dopływy Prądnika: Korzkiewka, Garliczka, potok: Bibiczanka
 
Walory turystyczne:
Gmina Zielonki jest gminą najbliżej położoną centrum Krakowa, w linii prostej do Rynku Głównego jest zaledwie 6 km. Z wyżej położonych miejsc gminy rozciąga się wspaniała panorama miasta. Kościół w Zielonkach podlegał przez pewien okres Kolegiacie św. Anny w Krakowie, do Krakowa przekazywano chleb, miód i warzywa. Obecnie gmina Zielonki słynie z najbardziej pożądanych pod budownictwo mieszkaniowe terenów podkrakowskich. Jest ważnym ośrodkiem podkrakowskiego folkloru, tutaj można poznać zwyczaje ludowe oglądając ekspozycję Izby Regionalnej w Bibicach, jednego z najstarszych muzeów wiejskich w kraju. Do dziś żywe są tradycje Pucheroków, przebranych w wysokie czapy chłopców od XVII wieku odwiedzających w Niedzielę Palmową gospodarstwa i w zamian za dary wygłaszających mówione gwarą, wierszowane oracje. Działa również grupa kolędnicza Herody, wielokrotnie nagradzana w konkursach. Reprezentacje gminy promujące tradycje ludowe prezentują się na imprezach w Krakowie - Targach Bożonarodzeniowych i Targach Sztuki Ludowej na Rynku Głównym oraz Dniach Powiatu Krakowskiego na krakowskim Kazimierzu.
Na terenie gminy znajdują się bardzo ciekawe pod względem architektonicznym zabytkowe budowle: pierwsze od strony Krakowa orle gniazdo - zamek w Korzkwi, w którym działa hotel, położony tuż obok kościół w Korzkwi; odrestaurowany poautriacki fort 45 Zielonki Marszowiec, w którym mieści się hotel Twierdza, i inne forty odrestaurowane (Fort 47a Węgrzce) bądź w ruinie (Fort 44a Pękowice, Fort 45a Bibice, Fort 47 Łysa Góra w Węgrzcach), które znajdują się na szlaku Twierdzy Kraków.
Na terenie gminy działają trzy stadniny koni: dwie w Węgrzcach oraz jedna w Korzkwi. Uprawianie sportu możliwe jest w gminie przez cały rok, działa hala sportowa, wyznaczone są trasy rowerowe, tereny rekreacyjne, boiska i place zabaw. Ale rekreację można znakomicie łączyć z poznaniem tradycji ludowej podkrakowskiej wsi, która jest tutaj pieczołowicie pielęgnowana.
Wspomniana już Izba Regionalna w Bibicach prezentuje w etnograficznej ekspozycji: elementy wystroju wiejskiej chaty i ludowego stroju, różnorodne meble i narzędzia, eksponaty związane z miejscowymi zwyczajami i obrzędami, prace miejscowych artystów ludowych. Uzupełniają ją kroniki i dokumenty z historii wsi.
Działają trzy orkiestry dęte (w Zielonkach, Woli Zachariaszowskiej i Korzkwi), w tym jedna występująca w ludowych krakowskich strojach. W Zielonkach corocznie organizowany jest Przegląd Orkiestr Dętych Powiatu Krakowskiego oraz przeglądy zwyczajów ludowych: Powiatowy Przegląd Grup Kolędniczych oraz Gminny Przegląd Pucheroków. Co roku w innej miejscowości odbywają się wspólne gminne dożynki, w których biorą udział m. in. Koła Gospodyń Wiejskich, których jest na terenie gminy 9, podczas dożynek kultywują one zwyczaj przygotowania wieńca dożynkowego i tradycyjnego ośpiewywania.

Warto zobaczyć:

- Zamek w Korzkwi. Największą atrakcją Doliny Korzkiewki jest malowniczo położone korzkiewskie orle gniazdo. W 1352 r. górę zwaną Korzkiew kupił Jan z Syrokomli, by zbudować tu obronną rodową rezydencję. Na stromym wzniesieniu powstała wieża mieszkalno-obronna otoczona kamiennym murem. W trakcie rozbudowy w XV w. oraz późniejszej, renesansowej w latach 80. XVI w. zamek uzyskał swój zasadniczy kształt. Odnowiony przez Jordanów na pocz. XVIII w., opuszczony z początkiem XIX w. zaczął podać w ruinę. W 1997 r. rozpoczęto dzieło rekonstrukcji założenia, obecnie w zamku działa hotel. U stóp zamkowego wzgórza znajduje się park krajobrazowy, założony w 1820 r. na powierzchni ok. 6 ha. Zachowało się w nim sporo starodrzewia, a w tym szereg lip i jesionów uznanych za pomniki przyrody.
- Kościół parafialny pw. Narodzenia Św. Jana Chrzciciela. Położony 35 m ponad korytem Korzkiewki, przewyższa ulokowany na przeciwległym wzgórzu zamek o 13 m. Pierwsza świątynia, pochodząca z 2 połowy XIV w., była drewniana. Obecną ufundował w 1623 r. Aleksander Ługowski, starosta lelowski nadając jej obronny charakter. Surowość bryły kościoła kontrastuje z bogatym, jednolicie barokowym (poza polichromiami i witrażami z poł. XX w.) wyposażeniem jego wnętrza. Składają się na nie trzy, wysokiej artystycznej wartości, ołtarze z 2 ćw. XVII w. Kościół słynie z zachowanych bogatych paramentów. Najcenniejsze z nich, gotyckie, z XV w.: relikwiarz oraz monstrancja są obecnie eksponowane w Muzeum Archidiecezjalnym w Krakowie.
- Kościół w Zielonkach. Cennym zabytkiem jest późnogotycki (z elementami renesansowymi) kościół parafialny p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny. Wzniesiony w 1 poł. XVI w., aż do 1878 r. pozostawał filialnym akademickiego kościoła św. Anny w Krakowie. Przypomina o tym umieszczony w 1726 r. na frontonie świątyni herb Akademii Krakowskiej. Kościół zachował się bez większych zmian, choć jego zachodnią fasadę zmieniono w latach 60. XX w. przybudówką z trójkątnym frontonem. Wewnątrz na uwagę zasługują renesansowe portale oraz kamienne tabernakulum ścienne z 1533 r., barokowe ołtarze, w tym ołtarz główny z obrazem Narodzenia NMP i posągami św. Joachima i św. Anny, wykonanymi w 1728 r; przez rzeźbiarza krakowskiego Antoniego Frączkiewicza.
- Zespół dworski w Boleniu - godnym uwagi jest XIX-wieczny dwór, który wybudował Jan Matejko wg własnego projektu dla swojej córki. Teren, na którym powstał, stanowił resztówkę dawnego założenia dworskiego o proweniencji średniowiecznej. W 1914 r. dwór został udostępniony dla wojska. W części, gdzie mieściła się pracownia, rozebrano dach wstawiając działo, które po wojnie zdemontowano. Pierwotny stan dwór odzyskał w latach 90. XX w. Dwór jest własnością prywatną.
- Zespół dworski w Garlicy Murowanej szczególnie cennym zabytkiem jest renesansowy lamus, z początku XVII w. który pierwotnie pełnił funkcję bramy wjazdowej na teren dworski. Jest to piętrowy budynek na planie kwadratu, z zachowanym skromnym detalem renesansowym w postaci rustykowanego portalu po dawnym przejeździe oraz obramień okiennych. Lamus stanowi najstarszy element rozległego zespołu dworskiego, z którego zachowały się także: klasycystyczna brama wjazdowa z 1 poł. XIX w. i spichlerz z tego samego okresu.
- Zespół dworski w Owczarach zachował się zespół dworski będący przed II wojną własnością inż. Eugeniusza Kwiatkowskiego, wybitnego działacza gospodarczego, wicepremiera Polski w latach 1935-39. Obecnie we dworze, który pochodzi z pocz. XX w. i został rozbudowany w połowie lat 80. XX w. mieści się Dom Pomocy Społecznej. Otacza go założony jeszcze w 2 poł. XVIII w. i przekomponowany na przełomie XIX/XX w. park krajobrazowy ze wspaniałymi okazami drzew (m.in. dębami, lipami, bukami, grabem i modrzewiem) uznanymi za pomniki przyrody.
- Relikty zabudowy wiejskiej - m.in. w Bosutowie chałupy sięgające swoją metryką 1918 r., czy przydrożne kapliczki, jak np. XVII-wieczna oryginalna kapliczka słupowa z majolikowymi kaflami w Batowicach, czy również XVII-wieczna kapliczka w kształcie kamiennej kolumny zwieńczonej latarnią, w której umieszczono figurę Piety usytuowana "Na Rozdziałowskim" w Zielonkach, czyli na rogatkach miasta Krakowa.
- Fort nr 45 Zielonki - Marszowiec - cenny zabytek sztuki fortyfikacyjnej, klasyczny fort artyleryjski wraz ze wspomagającymi go trzema bateriami. Wybudowany w latach 1884-1886. W 1999 r. staraniem gminy Zielonki koszary szyjowe fortu zostały zaadaptowane na hotel "Twierdza". W roku 2003 na wale artyleryjskim powstała strzelnica do strzelań dynamicznych; odbywają się tu Międzynarodowe Zawody w Strzelectwie Dynamicznym "Cracow Open".
- Fort 44a Pękowice i fort 45a Bibice. Oba forty zostały zbudowane wg projektu Emila Gołogórskiego w latach 1895-1897. Pękowice to międzypolowy mały fort pancerny, obrony bliskiej, osłaniający prawe skrzydło fortu głównego "Tonie". Bibice to również mały fort pancerny, którego celem była obrona międzypola fortów głównych: Zielonki i Węgrzce, poprzez ryglowanie doliny Bibiczanki. Aktualnie oba zaniedbane.
- Fort pancerny 47 a Węgrzce z lat 1896-1902 i fort 47 Łysa Góra, z lat 1872-1878, przebudowany całkowicie na artyleryjski przed 1886 r. Po II wojnie oba forty pozostawały we władaniu wojska. Ich zwolnienie umożliwiło podjęcie w latach 2004-2005 gruntownej restauracji fortu "Węgrzce", który obecnie pełni funkcję biurowca jednej z największych firm spedycyjnych w kraju. Zachował się tu m.in. komplet elementów pancernych, artyleryjskie i obserwacyjne wieże pancerne, tarcze strzelnic karabinowych. Sąsiedni fort "Łysa Góra" nie miał tyle szczęścia - jest zaniedbany, lecz jego nowy właściciel planuje urządzić w nim centrum hotelowo-konferencyjne.
- Izba Regionalna w Bibicach Bibice są znaczącym ośrodkiem podkrakowskiego folkloru, którego animatorem stała się Izba Regionalna założona w 1964 r., jako jedno z pierwszych muzeów wiejskich w kraju. Ekspozycja etnograficzna obejmuje elementy wystroju wiejskiej chaty i ludowego stroju, różnorodne meble i narzędzia oraz eksponaty związane z miejscowymi zwyczajami i obrzędami, a także prace miejscowych artystów ludowych. Uzupełniają ją kroniki i dokumenty, itp. zbiory dokumentujące historię wsi.
- Miejsca związane ze znanymi Polakami: Pamiątką po obozie, jaki założył na terenie Bosutowa Tadeusz Kościuszko podczas Insurekcji w okresie 6-24 IV 1794 r., jest obelisk. Wzniesiono go w 1894 r., w 100-rocznicę bitwy pod Racławicami. Z kolei w Węgrzcach miejsce nieistniejącego już domu Stanisława Wyspiańskiego, gdzie spędził on ostatnie miesiące życia, również upamiętniono obeliskiem.
 
Opis bazy noclegowej:
Dom Noclegowy "U Witka", ul. Gliniki 4, 32-087 Zielonki, tel./fax. 012 285 06 43
Hotelik u Niny, ul. A 10 nr 36, 32-086 Węgrzce, tel./fax 012 285 81 87
Hotel "Twierdza", ul. Do Fortu 8, 32-087 Zielonki, tel. 012 285 08 08, fax 012 285 00 08,
Hotel Zamek Korzkiew, Korzkiew, 32-088 Przybysławice, tel. 012 419 55 90, fax. 012 378 37 79
Ośrodek Kształcenia, Wypoczynku i Rekreacji Fundacji Kształcenia, Wypoczynku i Rekreacji z Krakowa, Korzkiew (domki kempingowe), 32-088 Przybysławice, tel./fax 012 419 42 32,
Pensjonat "Polesie", Januszowice 75, 32-088 Przybysławice, tel./fax 012 419 46 43
Zajazd "Kosynier", ul. Warszawska 95, 32-086 Węgrzce, tel./fax 012 285 83 82, 012 285 93 39
 
Atrakcje turystyczne:
zamki, pałace, dwory, zabytki historyczne, trasy rowerowe, szlaki turystyczne, sanktuaria, ruiny historyczne, parki krajobrazowe, muzea, jazda konna
 
Cykliczne imprezy:
Gminny Przegląd Pucheroków - marzec/kwiecień
Przegląd Grup Kolędniczych Powiatu Krakowskiego - styczeń
Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych w Zielonkach - wrzesień
Dożynki gminne - sierpień
Pikniki rowerowe - w sezonie
 
Oferta inwestycyjna:
Gmina Zielonki to gmina wiejska posiadająca doskonałe warunki glebowe i klimatyczne dla rozwoju rolnictwa. Dodatnie saldo migracji, intensywny ruch budowlany i wysokie ceny działek potwierdzają, że Zielonki są cenionym przez Krakowian miejscem zamieszkania. Jednym z głównych powodów tak wysokiej pozycji Zielonek na rynku mieszkaniowym są inwestycje infrastrukturalne, na które co roku przeznacza się tu około 40% budżetu gminy. Znaczna część tych środków wydawana jest na inwestycje z zakresu ochrony środowiska - budowę kanalizacji sanitarnej. Oprócz dobrze rozwiniętej infrastruktury technicznej, duże znaczenie przykłada się do rozwoju infrastruktury społecznej. Cztery z pięciu gminnych szkół to niedawno wybudowane, nowoczesne, spełniające wysokie wymagania techniczne i estetyczne obiekty oświatowe. Mimo to gmina nadal inwestuje w ten sektor - w 2009 roku zostanie zakończona budowa drugiego członu placówki oświatowej w Zielonkach, gdzie zrealizowane zostanie przedszkole oraz sale dla klas 0-III szkoły podstawowej.
Gmina stara się być dla mieszkańców nie tylko tzw. zieloną sypialnią. Dba o atrakcyjne spędzanie przez mieszkańców i turystów wolnego czasu. Wytyczono szlaki rowerowe, w tym okrężny liczący 33 km, z miejscami wypoczynku. Na rekreację pozwalają park wiejski, liczne place zabaw i tereny rekreacyjne, boiska sportowe, ogólnodostępna hala sportowa. W maju 2009 roku zostało otwarte Centrum Integracji Społecznej, na terenie gminy działa również Biblioteka Publiczna w trzech punktach.
Misja gminy jest konsekwentnie realizowana. To tworzenie z Zielonek miejsca przyjaznego ludziom i środowisku, a zarazem takiego, w którym dogodnie się mieszka i wypoczywa. Przyjęta przez Radę Gminy w 2001 r. strategia rozwoju gminy na lata 2001-2010 jako cel nadrzędny gminy Zielonki precyzuje zrównoważony rozwój ekonomiczny i cywilizacyjny wszystkich obszarów gminy. Ten cel realizowany jest przez trzy podstawowe kierunki rozwoju: utrzymanie tempa wzrostu budownictwa mieszkaniowego, zapewnienie dogodnych warunków dla rozwoju rolnictwa, a także handlu i usług konsumpcyjnych, turystyki oraz małej i średniej przedsiębiorczości.
Pełną ofertę inwestycyjną znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej
www.zielonki.pl
 
   
 
Urząd Gminy Zielonki
ul. Krakowskie Przedmieście 116, 32-087 Zielonki
tel. (12) 285 08 50
fax: (12) 285 09 50
strona internetowa: www.zielonki.pl
e-mail: zielonki@ug.pl
 
.

 
«« wstecz

drukujwyślij ten link
Lipiec
N Pn Wt Śr Cz Pt S
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
kalendarium miesięczne


Turystyka

Galeria

Katalog firm

Dla prasy    
 
Strona głównaŚląski System Informacji Turystycznej
© 2009 - 2024 Związek Gmin Jurajskich